Bezwaar maken of gebruik maken van rechten

Persoonsgegevens die door Medlon B.V. worden vastgelegd worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Medlon B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden ze vernietigd. Voor meer informatie zie: www.medlon.nl/Privacy_en_identificatie/Privacybeleid/

Vul onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in om gebruik te maken van uw rechten of bezwaar te maken. 
Persoonsgegevens hoeven niet gewist te worden bijvoorbeeld in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Indien uw verzoek ongegrond of buitensporig is kunnen administratieve kosten in rekening worden gebracht.

Delen: