Laboratoriumaanvragen routine, spoed of thuis?

Hieronder kunt u informatie vinden betreffende routine-, spoed- (CITO) en aanvragen voor thuisprikken.
Aanvraagformulieren kunt u bestellen in onze webshop.

Labaanvragen routine 

Wanneer elektronische rapportage binnen 24 uur zonder extra telefonische signalering voldoende is, kan het onderzoek met een reguliere urgentie worden aangevraagd. Voor spoedonderzoek zie laboratoriumaanvragen Spoed.

Wijze van aanvragen

Werkdagen tussen 7.30 – 16.30 uur
De patiënt meldt zich met een volledig ingevuld aanvraagformulier “eerstelijnsdiagnostiek” of met een elektronisch (via e-lab) laboratoriumformulier bij een van de locaties van Medlon. De Bloedafname in de ziekenhuizen is op alle werkdagen geopend van 7.30 tot 16.30 uur. Het proces van bloedafname tot uitslag verloopt sneller indien de patiënt verwezen wordt naar een Bloedafname in het ziekenhuis.

Weekend
Op zaterdagochtend is de Bloedafname op de onderstaande ziekenhuislocaties geopend:

ZGT Almelo

09.30 - 11.30 uur

ZGT Hengelo

8.00 - 10.30 uur

MST Enschede,
Haaksbergerstraat

8.00 - 11.30 uur

MST Oldenzaal

8.00 - 10.30 uur

Labaanvragen spoed 

Spoedonderzoek kan worden aangevraagd bij acute situaties waarin laboratoriumonderzoek dezelfde werkdag nodig is voor adequate diagnosevorming of het in/bijstellen van therapeutisch beleid.

Laboratoriumonderzoek dat 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is, kan met spoed worden aangevraagd. Dit betreft het merendeel van het onderzoek vermeld op het aanvraagformulier Eerstelijnsdiagnostiek (zie citopakket Medlon)

Voor het verrichten van bepalingen die niet vermeld zijn in het citopakket, maar waarbij spoedige analyse van belang is voor het in te stellen beleid, is de dienstdoende klinisch chemicus te allen tijde voor overleg bereikbaar via 088 – 463 33 32, voor ZGT en via 088 – 463 33 33 voor MST of via de telefooncentrale MST.

Wijze van aanvragen

Werkdagen
De patiënt meldt zich met een volledig ingevuld aanvraagformulier Eerstelijnsdiagnostiek bij een van de locaties van Medlon. De Bloedafname in de ziekenhuizen is op alle werkdagen geopend van 7.30 tot 16.30 uur. Het proces van bloedafname tot aan rapportage verloopt bovendien sneller indien de patiënt verwezen wordt naar de Bloedafname in het ziekenhuis.

Avond, nacht, weekend
Op zaterdagochtend is de Bloedafname op de onderstaande ziekenhuislocaties geopend:

ZGT Almelo

09.30 - 11.30 uur

ZGT Hengelo

8.00 - 10.30 uur

MST Enschede,
Haaksbergerstraat

8.00 - 11.30 uur

MST Oldenzaal

8.00 - 10.30 uur

Op overige tijden zijn er geen structurele mogelijkheden voor bloedafname, maar kan er in geval van spoed overlegd worden met de dienstdoende klinisch chemicus op telefoonnummer 088 – 463 33 33 voor de locatie Enschede en 088 – 463 33 32 voor de locaties Hengelo en Almelo of via de telefooncentrale.

Aan te leveren informatie door huisarts

Volledig ingevuld papieren of elektronisch (via e-lab) laboratoriumformulier Eerstelijnsdiagnostiek waarop aangekruist de optie “uitslag dezelfde dag doorbellen/faxen”, expliciete vermelding van telefoon- en faxnummer waarop de aanvrager of diens vervanger bereikbaar is (zo nodig ook na 17.00 uur) en aangevraagd onderzoek.

Labaanvragen thuisprikken 

Planning thuisprikken

Voor de planning van het thuisprikken kunt u gebruik maken van één van de volgende twee opties:

  1. Op specifieke d.d.: U gebruikt deze optie wanneer het noodzakelijk is dat Medlon op een specifieke dag/datum de bloedafname verricht. Voor cito bloedafnames aan huis, d.w.z. op dezelfde dag, dient u altijd te bellen: 088 – 463 35 66.
  2. Binnen 3 dagen na d.d.: Binnen 3 dagen van de opgegeven datum wordt een afspraak met de patiënt gemaakt. Daar waar mogelijk geeft dit ruimte om bijvoorbeeld meerdere afnames (i.o.v. trombosedienst, specialist, huisarts) te combineren en bevordert dit de efficiëntie van deze dienstverlening.

Wanneer er voor dezelfde dag of na 16.00 uur voor de volgende ochtend thuisprikken wordt aangevraagd, dient u telefonisch contact op te nemen met 088-463 35 66.
De patiënten worden door Medlon op de hoogte gebracht wanneer de bloedafname verricht zal worden.

Digitaal aanvragen

Naast het aanvragen van regulier lab onderzoek, kunt u ook thuisprikken aanvragen via de keuze “e-Lab” op het zorgportaal van ZorgNetOost. Met e-Lab is het voor u mogelijk om elektronisch een laboratoriumonderzoek aan te vragen bij het laboratorium van Medlon. 

Niet-digitaal aanvragen

U kunt het aanvraagformulier Eerstelijnsdiagnostiek gebruiken om thuisprikken aan te vragen via de fax. Dit formulier kan besteld worden via onze webshop. Dit kan met zowel de voor- als achterzijde, maar let u wel op dat uw naam en de volledige patiëntgegevens (volledige naam, geboorte datum, BSN en adres) genoteerd worden op elke zijde die gefaxt wordt. Fax het ingevulde aanvraagformulier als volgt:

Regio Enschede

088 - 463 34 40

Regio Almelo

088 - 463 36 30

Regio Hengelo

088 - 463 36 20

Voor informatie en vragen: 088 - 463 35 66

Aanvragen via e-lab
Aanvragen via e-lab

Met e-Lab is het voor u mogelijk om elektronisch een laboratoriumonderzoek aan te vragen bij het laboratorium van Medlon. Tevens kunt u de uitslagen in zien van zowel uw eigen aanvragen als aanvragen van andere zorgverleners als uw patiënt bijvoorbeeld onder behandeling is bij een specialist.

Meer informatie over E-lab
Delen: