Laboratoriumaanvragen routine, spoed of thuis?

Hieronder kunt u informatie vinden betreffende routine-, spoed- (CITO) en aanvragen voor thuisprikken.
Aanvraagformulieren kunt u bestellen in onze webshop.

Labaanvragen routine 

Wanneer elektronische rapportage binnen 24 uur zonder extra telefonische signalering voldoende is, kan het onderzoek met een reguliere urgentie worden aangevraagd. Voor spoedonderzoek zie laboratoriumaanvragen Spoed.

Wijze van aanvragen

Werkdagen tussen 7.30 – 16.30 uur
De patiënt meldt zich met een volledig ingevuld aanvraagformulier “eerstelijnsdiagnostiek” of met een elektronisch (via e-lab) laboratoriumformulier bij een van de locaties van Medlon. De Bloedafname in de ziekenhuizen is op alle werkdagen geopend van 7.30 tot 16.30 uur. Het proces van bloedafname tot uitslag verloopt sneller indien de patiënt verwezen wordt naar een Bloedafname in het ziekenhuis.

Weekend
Op zaterdagochtend is de Bloedafname op de onderstaande ziekenhuislocaties geopend:

ZGT Almelo

09.30 - 11.30 uur

ZGT Hengelo

8.00 - 10.30 uur

MST Enschede,
Haaksbergerstraat

8.00 - 11.30 uur

MST Oldenzaal

8.00 - 10.30 uur

Labaanvragen spoed 

Spoedonderzoek kan worden aangevraagd bij acute situaties waarin laboratoriumonderzoek dezelfde werkdag nodig is voor adequate diagnosevorming of het in/bijstellen van therapeutisch beleid.

Laboratoriumonderzoek dat 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is, kan met spoed worden aangevraagd. Dit betreft het merendeel van het onderzoek vermeld op het aanvraagformulier Eerstelijnsdiagnostiek (zie citopakket Medlon).

Voor het verrichten van bepalingen die niet vermeld zijn in het citopakket, maar waarbij spoedige analyse van belang is voor het in te stellen beleid, is de dienstdoende klinisch chemicus te allen tijde voor overleg bereikbaar via 088 – 463 33 32, voor ZGT en via 088 – 463 33 33 voor MST of via de telefooncentrale MST.

Wijze van aanvragen

Werkdagen
Voor een spoedafname op de dag zelf kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 088 - 463 35 66 optie 3. U maakt voor de betreffende patiënt een spoedafspraak op 1 van onze afname locaties. U plaatst een digitale order voor een bloedafname of geeft een volledig ingevuld aanvraagformulier Eerstelijnsdiagnostiek mee aan de patiënt. De patiënt meldt zich volgens afspraak op de gewenste locatie. Het proces van bloedafname tot aan rapportage verloopt sneller indien de bloedafname in het ziekenhuis plaatsvindt. De poli's bloedafname in de ziekenhuizen zijn op alle werkdagen geopend van 7.30 tot 16.30 uur. Houd hiermee rekening bij het maken van de afspraak.

Avond, nacht, weekend
Op zaterdagochtend is de Bloedafname op de onderstaande ziekenhuislocaties geopend:

ZGT Almelo

09.30 - 11.30 uur

ZGT Hengelo

8.00 - 10.30 uur

MST Enschede,
Haaksbergerstraat

8.00 - 11.30 uur

MST Oldenzaal

8.00 - 10.30 uur

Op overige tijden zijn er geen structurele mogelijkheden voor bloedafname, maar kan er in geval van spoed overlegd worden met de dienstdoende klinisch chemicus op telefoonnummer 088 – 463 33 33 voor de locatie Enschede en 088 – 463 33 32 voor de locaties Hengelo en Almelo of via de telefooncentrale.

Aan te leveren informatie door huisarts

Volledig ingevuld papieren of elektronisch (via e-lab) laboratoriumformulier Eerstelijnsdiagnostiek waarop aangekruist de optie “uitslag dezelfde dag doorbellen”, expliciete vermelding van telefoonnummer waarop de aanvrager of diens vervanger bereikbaar is (zo nodig ook na 17.00 uur) en aangevraagd onderzoek.

Labaanvragen thuisprikken 

Digitaal aanvragen thuisprikken

Voor het aanvragen van het thuisprikken kunt u gebruik maken van één van de volgende opties in Zorgdomein, Zorgportaal en de ziekenhuissystemen van MST en ZGT:

1. Thuisafname op eerstvolgende vrije prikmoment volgens de postcodetabel.

  • Deze optie kunt u tot 13:00 uur aanvragen als het eerstvolgende prikmoment valt op de volgende dag. De postcodetabel kunt u vinden onze website onder het kopje professional

2. Thuisafname in de week van (niet huidige week, gepland middels postcode tabel).

3. Thuisafname op de specifieke afnamedatum (uitsluitend bij MEDISCHE NOODZAAK).

  • Deze optie kunt u tot 16:00 uur aanvragen voor de volgende dag. Indien u na 16:00 uur nog een thuisprikaanvraag heeft voor de volgende dag dient er gebeld te worden. Dit kan intercollegiaal rechtstreeks naar onze thuisprikafdeling op 088 463 3500 van 08:00 uur tot 16:30 uur. Tot 17:00 uur kunt u contact opnemen met 088 463 3566. Gelieve te bellen nadat u de thuisprikaanvraag in het systeem heeft gezet zodat wij deze er gelijk bij kunnen pakken.

Informatie voor patiënten:

Er wordt altijd een werkdag van tevoren contact opgenomen met de patiënten. De contactgegevens die wij gebruiken komen uit het MST of ZGT. Deze kunnen wij helaas niet aanpassen. Mocht er toch liever op een ander telefoonnummer contact worden gezocht moet dit worden aangepast bij de receptie van het ziekenhuis. De manier waarop er contact wordt opgenomen is afhankelijk van de situatie:

  • Patiënten worden altijd door ons gebeld wanneer zij nuchter moeten blijven of urine/feces moeten inleveren. Dit doen wij 1 werkdag voordat wij bij de patiënt langskomen
  • Is er een mobiel telefoonnummer bekend in het ziekenhuis en hoeft de patiënt niet nuchter te blijven en ook geen urine in te leveren dan ontvangt de patiënt (of contactpersoon) een sms een avond voor de prikdag rond 18:00 uur.
  • Wanneer er in het ziekenhuis systeem geen mobiel telefoonnummer bekend is bellen wij patiënten ook een dag van tevoren. Wij doen hiervoor drie contactpogingen met de telefoonnummers die bij ons bekend zijn.

Extra informatie

Daarnaast is het ook mogelijk om bij de orderbeschrijving extra informatie te zetten voordat u deze digitaal naar ons verstuurd. Hier kunt u verschillende opmerkingen kwijt denk bijvoorbeeld aan:

  • Wanneer heeft u de afspraak met de patiënt en moeten de uitslagen binnen zijn.
  • Een tijdelijk adres van de patiënt of als de patiënt kortgeleden is verhuisd.
  • Telefoonnummer van de zorg wanneer dit van belang is om te zorgen dat de patiënt geprikt wordt. Bijvoorbeeld omdat hij/zij de deur niet zelfstandig kan openmaken, een beperking heeft. Dit helpt ons enorm om de patiënt om de juiste manier van dienst te kunnen zijn.

 

Thuisprikroutes

Vul hieronder uw postcode in om te kunnen zien wanneer wij bij u in de buurt zijn voor prikken aan huis:

Niet-digitaal aanvragen

U kunt het aanvraagformulier Eerstelijnsdiagnostiek gebruiken om thuisprikken aan te vragen en te mailen. Dit formulier kan besteld worden via onze webshop. Dit kan met zowel de voor- als achterzijde, maar let u wel op dat uw naam en de volledige patiëntgegevens (volledige naam, geboorte datum, BSN en adres) genoteerd worden op elke zijde die gemaild wordt. Mail het ingevulde aanvraagformulier als volgt:

Voor informatie en vragen: 088 - 463 35 00

Aanvragen via e-lab
Aanvragen via e-lab

Met e-Lab is het voor u mogelijk om elektronisch een laboratoriumonderzoek aan te vragen bij het laboratorium van Medlon. Tevens kunt u de uitslagen in zien van zowel uw eigen aanvragen als aanvragen van andere zorgverleners als uw patiënt bijvoorbeeld onder behandeling is bij een specialist.

Meer informatie over E-lab
Thuisprikroutes op postcode
Thuisprikroutes op postcode

Wilt u kunnen zien wanneer  wij bij u in de buurt zijn voor prikken aan huis?

Zoek op postcode
Delen: