Medlon werkt met grote regelmaat mee aan een uiteenlopend aanbod van wetenschappelijke studies. Zowel studies vanuit de farmacie als lokale en landelijke niet-gesponsorde studies.

Dit betekent dat Medlon de bloedafnames en het laboratoriumonderzoek vanaf begin tot einde van de studie verzorgd. Daarbij behoren werkzaamheden als protocollering, dataverwerking, verzendwerk, opslag van materialen en coördinatie tussen opdrachtgever en aanvrager.

Verder werkt Medlon mee aan verschillende, niet zorg-gefinancierde, projecten. Te denken valt aan vaccinatiecontroleprogramma’s, maar ook aan het uitvoeren van Periodiek Medisch Onderzoek (PMO).

Ons speerpunt is de analyse van zware- en spore-metalen. Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte of wilt u meer weten over onze deelname aan wetenschappelijke studies, dan kunt u contact opnemen met bureau Trial en Projectbeheer telefoon 088 – 463 34 99 of stuur uw mail naar: relatiebeheer@unilabs.com.

Delen: