Cliëntenraad 

v.l.n.r. Marijke van Beek, Anne Schasfoort en Ron van den Hoven 

De Cliëntenraad van Unilabs eerstelijnsdiagnostiek en Unilabs antistollingszorg - Medlon maakt deel uit van Unilabs Nederland – vertegenwoordigt de cliënten van Unilabs-Medlon voor de eerstelijnsdiagnostiek (verwijzing door huisarts of verloskundige voor laboratoriumonderzoek) en de antistollingszorg (trombosedienst). De Cliëntenraad is een zelfstandig functionerend orgaan en vormt de verbindende schakel tussen Unilabs-Medlon en de inwoners van haar verzorgingsgebied.

De Cliëntenraad doet voorstellen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Unilabs-Medlon over zaken die voor cliënten van belang zijn, zoals dienstverlening, gastvrijheid, verbouwing, een belangrijke wijziging in de organisatie, veiligheid, privacy, communicatie en toegankelijkheid.

U kunt contact met ons opnemen via clientenraad@unilabs.com

Delen: