Kwaliteit Medlon

Om de kwaliteit van de door Medlon geleverde zorg te waarborgen is binnen het laboratorium een uitgebreid geïntegreerd kwaliteitssysteem geïmplementeerd. Een goed functionerend kwaliteitssysteem is van essentieel belang voor een passende dienstverlening aan aanvragers en patiënten. Het kwaliteitssysteem van Medlon is geschoeid op de NEN‐EN‐ISO 15189:2012/C11:2015 nl, de NEN‐EN‐ISO 22870:2016 en de FNT Veldnorm en niet alleen gericht op het bewaken, documenteren en controleren van de kwaliteit van dienstverlening, maar vooral ook op het verbeteren hiervan. 

Indien een test niet binnen de scope van Medlon valt dan wordt dit expliciet vermeld bij de bepaling op het rapport.

Het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelen, alsmede  de inrichting van het kwaliteitssysteem van Medlon zijn beschreven in het kwaliteitshandboek (KHB). Meer informatie hierover kunt u opvragen via kwaliteit@medlon.nl.

Noot:

Delen: