Medlon tarieven 2022

Op onze website vindt u de integrale tarieven van 2022. Het daadwerkelijke tarief is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Voor 2022 kan het zijn dat het tarief voor uw onderzoek afwijkt van het tarief dat is vermeld. De meeste diagnostische onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar, omdat ze onder de basisverzekering vallen. Houd hierbij wel rekening met uw eigen risico. 
Bent u verwezen door iemand anders dan de huisarts of medisch specialist? Dan kan het zijn dat onze diensten niet worden vergoed door uw verzekering. Wij raden u aan in deze gevallen voor uw bezoek contact op te nemen met uw verzekeraar over uw individuele situatie. 

Passantentarieven
De op deze website gepubliceerde tarieven gelden tevens voor zogenaamde passanten, zoals cliënten die niet zijn verzekerd of cliënten uit het buitenland.

Kosten onderzoek
Voor laboratoriumonderzoeken worden zowel een ordertarief als de kosten voor het onderzoek zelf in rekening gebracht.

Orderkosten
Bloedafname door medewerker Medlon € 12,38

  • Toeslag bij bloedafname buiten de hoofdlocaties Medlon in Almelo en Enschede € 4,05
  • Toeslag bij bloedafname aan huis € 19,40

Bloedafname door huisartsenpraktijk € 6,46

Analysekosten
In sommige gevallen bestaat het onderzoek uit een pakket van meerdere analyses. De totaalprijs bestaat dan uit de som van deze 'losse' analyses.

Vervolgonderzoek
In sommige gevallen komt het voor dat vervolgonderzoek nodig is. In dat geval kunnen er meerdere analyse-tarieven in rekening gebracht worden (afhankelijk van het aantal bepalingen dat nodig is). In dit geval ziet u bij de naam van het onderzoek een * staan waarin dit wordt aangegeven.

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u ons bellen op telefoonnummer 088 – 700 10 00.

Delen: