Rapportage van uitslagen labonderzoek

Voor routine-onderzoek volgt elektronische rapportage binnen 24 uur zonder extra telefonische signalering.

Een spoedaanvraag wordt met voorrang verwerkt op het laboratorium en uitslagen worden altijd dezelfde werkdag doorgebeld aan de aanvrager. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het op de aanvraag vermelde telefoonnummer. Indien de aanvrager niet bereikbaar is na 17.00 uur wordt de uitslag doorgebeld aan een dienstdoende huisarts op de Huisartsenpost.

Wanneer uitzonderlijke situaties vragen om een afwijking van het bovenstaand beleid, kan er altijd contact worden opgenomen met de dienstdoende klinisch chemicus, (ZGT) 088 – 463 33 32 of (MST) 088 – 463 33 33.

Delen: