Informatie over laboratoriumonderzoek voor specialisten

Medlon verzorgt laboratoriumonderzoek voor de ziekenhuizen MST en ZGT. Informatie voor u aanvragers en andere professionals uit ziekenhuizen over het aanvragen van laboratoriumonderzoek, Point of care, uitslagen kunt u rechts op deze pagina vinden.

Belangrijke documenten voor professionals uit de ziekenhuizen MST en ZGT zijn zichtbaar via het “besloten gedeelte professionals”

Delen: