Sperma(semen)onderzoek

Er zijn verschillende sperma(semen)onderzoeken mogelijk:

  • onderzoek naar spermakwaliteit (fertiliteitsonderzoek en semen opwerktest)
  • het opwerken van sperma voor inseminatie
  • controle na vasectomie (ingreep voor sterilisatie van de man)

De controle op steriliteit na een vasectomie ingreep kunt u laten uitvoeren op de verschillende ziekenhuislaboratoria van Medlon. De rest van de onderzoeken worden gedaan door de Fertiliteitskliniek Twente.

Controle na vasectomie

U heeft de mogelijkheid om de controle na een vasectomie (controle op steriliteit) op de verschillende ziekenhuislaboratoria van Medlon te laten uitvoeren.

Voor specifieke informatie m.b.t. het onderzoek, afspraken, verzamelen, opvangen en transport kunt u het aanvraagformulier controle na vasectomie raadplegen.

Wat neemt u mee?
U heeft een aanvraagformulier controle na vasectomie, een recent ponsplaatje (patiënten van ziekenhuis ZGT) en een identiteitsbewijs nodig zodat we het onderzoek goed kunnen verwerken. U dient altijd geregistreerd te zijn bij één van de ziekenhuizen MST of ZGT.

Vang het sperma op in het hiervoor bestemde potje volgens de instructie op het aanvraagformulier. Gebruik van andere potjes of materialen voor het verzamelen van sperma is niet toegestaan. Formulieren en nieuwe potjes kunnen bij alle poli's bloedafname van Medlon (MST en ZGT) opgehaald worden.

Waar lever ik het sperma in?
Het onderzoek controle na vasectomie wordt op elke werkdag (maandag t/m zaterdag) uitgevoerd door Medlon, locaties Almelo, Enschede en Oldenzaal. Het materiaal kan als volgt ingeleverd worden:

Almelo                    

van 8.00 - 10.00 uur afgifte op het laboratorium, ziekenhuis ZGT, route 0.11

Enschede

van 8.00 - 08.30 uur afgifte bij de informatiebalie van het laboratorium, ziekenhuis MST,  Koningsplein 1, Route B03.

Oldenzaal

maandag t/m vrijdag 8.00 - 8.30 uur afgifte op de poli bloedafname, ziekenhuis MST, route 089 Oldenzaal                 

Delen: