Sperma(semen)onderzoek

Waar moet ik op letten bij spermaonderzoek?

  • controleer of u het juiste aanvraagformulier heeft ontvangen
  • lees de informatie op het aanvraagformulier aandachtig door
  • volg de instructies op het aanvraagformulier
  • gebruik alleen het potje welke door uw arts of laboratorium wordt afgegeven
  • houd u aan de afspraken gemaakt met uw arts en welke op het aanvraagformulier staan

Moet ik geregistreerd zijn bij het ziekenhuis?

Voor een goede verwerking van uw gegevens dient u zich vooraf te laten registreren bij het ziekenhuis MST of ZGT. Neem hiervoor uw zorgpas en identiteitsbewijs mee.

Wat neem ik mee voor spermaonderzoek?

Vasectomie

  • het aanvraagformulier controle na vasectomie van Medlon
  • uw identiteitsbewijs
    N.B. Wij gaan voor 100% zekerheid en veilige zorg, daarom vragen wij ook altijd naar uw naam en uw geboortedatum. 

Fertiliteitsonderzoek, inseminatie en semen opwerktest: informatie over deze onderzoeken vindt u op www.fertilteitskliniektwente.nl.

Waar moet ik zijn voor spermaonderzoek?

Vasectomie: voor dit onderzoek dient u een afspraak te maken in onze afsprakenplanner waarin u een locatie kunt kiezen:

Afspraak maken

Fertiliteitsonderzoek, inseminatie en semen opwerktest: voor deze onderzoeken moet u zich melden bij de Fertiliteitskliniek Twente.  

Wanneer moet ik een afspraak maken?

Vasectomie: voor dit onderzoek dient u een afspraak te maken:

Afspraak maken

Fertiliteitsonderzoek, inseminatie en semen opwerktest: informatie over deze onderzoeken vindt u op www.fertilteitskliniektwente.nl.

Hoe en waarin vang ik het sperma (semen) op?

Op het aanvraagformulier dat u van uw arts heeft meegekregen, staan alle instructies vermeld hoe en waarin u het sperma kunt opvangen. Voor specifieke informatie m.b.t. de verschillende onderzoeken, afspraken, verzamelen, opvangen en transport kunt u het aanvraagformulier raadplegen.

Wat is vasectomie?

Bij vasectomie, ook wel sterilisatie van de man genoemd, worden de zaadleiders doorgesneden en met een draadje afgesloten. Hierdoor kunnen er geen zaadcellen meer in het zaadvocht komen en wordt de man definitief onvruchtbaar.

Delen: