Spermaonderzoek

Controle na vasectomie 

Wat dient uw patiënt mee te nemen?

Uw patiënt heeft een aanvraagformulier controle na vasectomie, een recent ponsplaatje (patiënten van ziekenhuis ZGT) en een identiteitsbewijs nodig zodat we het onderzoek goed kunnen verwerken. Uw patiënten dienen altijd geregistreerd te zijn bij één van de ziekenhuizen MST of ZGT.

Het sperma dient opgevangen te worden volgens de instructie op het aanvraagformulier en in het door het laboratorium uitgegeven potje. Gebruik van andere potjes of materialen voor het verzamelen van sperma is niet toegestaan. Formulieren en nieuwe potjes kunnen bij alle poli's bloedafname van Medlon (MST en ZGT) opgehaald worden. Eventueel kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Waar wordt controle na vasectomie verricht?

Voor de controle na vasectomie kan uw patiënt terecht bij de ziekenhuislaboratoria van Medlon. Let op dat u uw patiënt niet doorverwijst naar de Fertiliteitskliniek Twente in Hengelo. Voor specifieke informatie m.b.t. het onderzoek, verzamelen, opvangen en transport kunt u het aanvraagformulier raadplegen. Het materiaal voor onderzoek kan als volgt ingeleverd worden:

Enschede
Tussen 08.00 en 08.30 uur afgifte bij de informatiebalie van poli bloedafname in ziekenhuis MST Enschede, route B03.

Oldenzaal
Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 08.30 uur op de poli bloedafname in ziekenhuis MST Oldenzaal, route 089.

Almelo
Tussen 08.00 en 10.00 uur op het laboratorium, ziekenhuis ZGT Almelo

Let op: voor een goede afstemming zijn met de urologen van MST afzonderlijke afspraken gemaakt.

Fertiliteitsonderzoek

Per 1 maart 2018 kunt u  spermaonderzoek voor fertiliteitsonderzoek direct via de Fertiliteitskliniek Twente aanvragen: www.fertiliteitskliniektwente.nl.

Delen: