Huisartsenlaboratoria, Trombosediensten, Ziekenhuislaboratoria