Farmacogenetica

Farmacogenetica doet onderzoek naar veranderingen in ons erfelijk materiaal (ons DNA) die van invloed zijn op de werking van medicijnen.

Uw behandelend arts kan farmacogenetisch onderzoek voor u aanvragen waarbij er verschillende testen kunnen worden bepaald. Daarbij wordt gekeken of er veranderingen zijn in het DNA dat de informatie draagt voor enzymen die medicijnen omzetten. Deze enzymen zetten medicijnen om van bijvoorbeeld een actieve naar een inactieve vorm. Door farmacogenetisch onderzoek kan worden verklaard waarom door niet goed werkende enzymen een medicijn bij u niet werkt en waarom er bijwerkingen optreden.

Figuur 1: Sommige enzymen kunnen verschillen bij personen. Ze knippen medicijnen anders.

De uitslag is uw farmacogenetisch paspoort

Uw behandelend arts krijgt de uitslag van het farmacogenetisch onderzoek oftewel uw farmacogenetisch paspoort. Met uw toestemming kan uw apotheker uw farmacogenetisch paspoort opvragen. Op basis van deze gegevens kan de apotheker u voorzien van het beste geneesmiddel en de juiste dosering voor u.

Veelgestelde vragen

Wat is een farmacogenetisch profiel?

Een farmacogenetisch profiel ontstaat wanneer onderzoek wordt gedaan naar veranderingen in het DNA dat de informatie draagt voor meerdere eiwitten die betrokken zijn bij het omzetten van medicijnen.

Wat is het verschil tussen een farmacogenetisch profiel en een DNA-profiel?

Een farmacogenetisch profiel onderzoekt veranderingen in het DNA van meerdere eiwitten die medicijnen omzetten. Een DNA profiel is onderzoek naar veranderingen in het DNA in zijn algemeenheid.

Wat zegt een farmacogenetisch profiel over mij?

Het farmacogenetisch profiel of farmacogenetisch paspoort geeft inzicht welke veranderingen er in uw DNA zijn gevonden en welke consequenties dit heeft bij het voorschrijven van medicatie en de dosering van deze medicatie.

Wie krijgt de uitslag van mijn farmacogenetisch profiel?

De uitslag van het farmacogenetisch onderzoek gaat naar de huisarts of specialist die het onderzoek heeft aangevraagd.

Wat is een farmacogenetisch paspoort?

Een farmacogenetisch paspoort is een overzicht van meerdere onderzochte afwijkingen in het DNA van een persoon.

Kan ik ook zelf een farmacogenetische test aanvragen bij Medlon?

Nu nog niet maar mogelijk in de nabije toekomst wel.

Kan iedereen een farmacogenetisch paspoort aanvragen?

Dat is momenteel nog voorbehouden aan uw huisarts of specialist maar in de nabije toekomst mogelijk de patient zelf ook.

Delen: