Aanvragen rust-ECG's

Voor het aanvragen van rust-ECG's kunnen huisartsen het aanvraagformulier downloaden. Met dit ingevulde aanvraagformulier kunnen patiënten alleen telefonisch een afspraak maken.

De beoordeling en rapportage van de ECG’s uitgevoerd door Medlon wordt verzorgd door de cardiologen van ZGT en MST via KSYOS. Medlon is geaccrediteerd voor het verrichten van ECG’s conform de ISO 15189 norm.

Om meer duidelijkheid te geven is in overleg met Cardiologie ZGT als basis onderstaand stroomschema opgesteld:

Belangrijkste punten stroomschema

1. Bij een acuut klinisch beeld passend bij een Acuut Coronair Syndroom (ACS)

Neem zoals gebruikelijk contact op met de dienstdoende cardioloog voor eventuele directe verwijzing naar de Eerste Hart Hulp.

2. Voor overige indicaties

Laat een rust ECG maken door Medlon. Binnen 2-3 dagen beoordeelt de cardiologie ZGT deze ECG's. 

3. Indien tijdens het maken van het ECG een hoog-risico ECG of klachten mogelijk passend bij ACS wordt gevonden

Het ECG wordt urgent beoordeeld en u ontvangt een telefonische terugkoppeling door de biometrist van Medlon. Het ECG is dan inzichtelijk via uw KSYOS account. Omdat we de patiënt dan laten wachten op de polibloedafname, wordt u gevraagd of de patiënt naar huis kan of doorgestuurd moet worden naar de EHH/cardioloog. Zie stroomschema.

4. Bereikbaarheid aanvrager

Vermeld altijd een bereikbaar telefoonnummer op de ECG aanvraag (bij voorkeur uw 06-nummer).

5. Traject kinderen (tot 18 jaar)

Dit stroomschema geldt niet voor kinderen (tot 18 jaar). Voor deze groep patiënten kunt u altijd contact opnemen met de dienstdoende kinderarts.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de werkwijze van rust-ECG's in ZGT, neemt u dan gerust contact op met Jannette Gerritsen, relatiebeheerder 088 - 463 3397, j.gerritsen@medlon.nl of Rick Brouwer, klinisch chemicus 088 - 463 3322, r.brouwer@medlon.nl.

Delen: