Aanvragen rust-ECG's

Het aanvragen van de rust-ECG kunt u doen via deze website.

Om meer duidelijkheid te geven is in overleg met Cardiologie ZGT als basis onderstaand stroomschema opgesteld:

Belangrijkste punten stroomschema

1. Bij een acuut klinisch beeld passend bij een Acuut Coronair Syndroom (ACS)

Neem zoals gebruikelijk contact op met de dienstdoende cardioloog voor eventuele directe verwijzing naar de Eerste Hart Hulp.

2. Voor overige indicaties

Laat een rust ECG maken door de SHO via telefoonnummer 088 999 77 99. 

3. Bereikbaarheid aanvrager

Vermeld altijd een bereikbaar telefoonnummer op de ECG aanvraag (bij voorkeur uw 06-nummer).

4. Traject kinderen (tot 18 jaar)

Dit stroomschema geldt niet voor kinderen (tot 18 jaar). Voor deze groep patiënten kunt u altijd contact opnemen met de dienstdoende kinderarts.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de werkwijze van rust-ECG's, neemt u dan gerust contact op met 088 999 77 99. 

Delen: