Functieproeven

Er worden in de ziekenhuizen MST en ZGT verschillende functieproeven uitgevoerd door Medlon. Meer informatie over de verschillende functietesten kunt u vinden in de kennisbank.

MST

Poliklinische functieproeven worden op de dagbehandeling verricht, klinische proeven op de verpleegafdelingen door een bevoegd persoon van de verpleegafdeling.

Poliklinische aanvraag, dagbehandeling
De aanvraag voor een functieproef met patiëntgegevens wordt digitaal aangevraagd. Deze functieproeven worden elke donderdag gedaan met een maximum van drie.

Klinische aanvraag
Klinische functieproeven worden aangevraagd door het betreffende functieonderzoek te noteren op het aanvraagformulier tweedelijnsdiagnostiek. Medlon zorgt ervoor dat de buizen op de afdeling klaarliggen. De afdeling verzorgt zelf de afname.

ZGT

De aanvrager spreekt een datum met het laboratorium af wanneer de functietest plaats kan vinden, telefoon 088 - 463 35 66

Delen: