Functieproeven

Er worden in de ziekenhuizen MST en ZGT verschillende functieproeven uitgevoerd door Medlon. Meer informatie over de verschillende functietesten kunt u vinden in de kennisbank.

MST

Poliklinische functieproeven worden op de afdeling Fb verricht, klinische proeven op de verpleegafdelingen door een bevoegd persoon van de verpleegafdeling.

Poliklinische aanvraag, afdeling Fb
De aanvraag voor een functieproef met patiëntgegevens moet worden gefaxt, 088 - 463 34 20, aan de afdeling monsterlogistiek. Deze functieproeven worden elke donderdag gedaan met een maximum van drie.

ZGT

De aanvrager spreekt een datum met het laboratorium af wanneer de functietest plaats kan vinden, telefoon 088 - 463 35 66

Delen: