Historie Medlon


De laboratoriumorganisatie Medlon BV is in 2011 ontstaan uit de fusie van de klinische laboratoria van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Medisch Spectrum Twente (MST). Ook de Trombosediensten van beide ziekenhuizen worden door Medlon verzorgd. Overigens bestaan de naamgevingen Trombosedienst MST en Trombosedienst ZGT nog steeds. Er is sprake van een intensieve samenwerking tussen de specialisten uit beide ziekenhuizen en de Trombosedienst. 

Sinds 2012 wordt de Trombosedienst Almelo ook door Medlon verzorgd.

Medlon werkt voor huisartsen en specialisten en richt zich op het leveren van medische diagnostiek en trombosezorg. De organisatie heeft tot doel kwaliteit en efficiency van de medische diagnostiek dicht bij burger en aanvrager te realiseren en loopt voorop in de ontwikkeling van de medische laboratoria in ons land.

Delen: