Patiëntenregistratie

Zorginstellingen

Heeft u wel eens een patiënt in behandeling waarbij een bloedafname noodzakelijk is én u het labonderzoek niet kunt aanvragen omdat de patiënt nog niet bekend is bij Medlon?

Daarvoor bieden wij u de oplossing om zelf uw patiënt te kunnen registreren:

Registreer uw patiënt

Zelfafname praktijken

Neemt u zelf bloed af in uw praktijk en is uw patiënt nog niet geregistreerd bij Medlon?
Registreer uw patiënt dan via:

Registreer uw patiënt
Delen: