Patiëntenregistratie formulier

Heeft u bloed afgenomen van uw patiënt, dan kunt u het materiaal inleveren nadat u uw patiënt heeft geregistreerd met dit ingevulde patiëntenregistratie formulier. 

Gegevens zorgverlener

Registratiegegevens patiënt

Identificatie

Adres

ID-bewijs

Delen: