Missie en visie Medlon

Onze missie

Medlon is een servicegerichte organisatie, die medische diagnostiek aanbiedt in de ruimste zin van het woord. Medlon ondersteunt medische zorg rond de patiënt door de juiste diagnostiek op het juiste moment aan te bieden en bevorderen daarbij kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Onze visie

Wij staan voor:

  • geïntegreerde diagnostische dienstverlening (gedurende 7 x 24 uur) voor aanvragers in eerste en tweede lijn;

Wij willen:

  • onze klanten adviseren de juiste medische laboratoriumdiagnostiek aan te vragen, deze ook uit te voeren en te interpreteren;
  • met onze dienstverlening zo goed mogelijk aansluiten bij de zorgprocessen van onze klanten;
  • hoogwaardige medische diagnostiek aanbieden waarvan de resultaten bijdragen aan verantwoorde, efficiënte zorg;
  • een open organisatie zijn waar de klant servicegericht benaderd wordt en vragen adequaat worden beantwoord;
  • innoveren om betere diagnostische mogelijkheden aan te kunnen bieden aan onze klanten.
Delen: