Veel gestelde vragen over Elektronisch aanvragen (E-Lab) Medlon

Inlogproblemen

Indien u lange tijd (meer dan 3 maanden) geen gebruik heeft gemaakt van E-lab, dan is wegens veiligheidsnormen (ISO) de toegang geblokkeerd. Stuur dan de volgende gegevens naar servicedesk@zorgnetoost.nl:

 • naam en voorletters
 • naam van de praktijk waar u werkt

Stopzetten Order

 • Selecteer e-Lab inzage orders:
 • Klik de order die stopgezet moet worden aan. Alleen orders met status ‘Aanmaak geregistreerd’ kunnen worden stopgezet.
 • Klik op de knop Stopzetten (rechts boven):
 • De volgende ‘fout’ melding verschijnt:
 • Dit is nog een fout in het systeem. De order is wel stopgezet. De status van de order is gewijzigd naar ‘Stopzetting gevalideerd’.

Onderzoek toevoegen aan bestaande order

 • Selecteer e-Lab inzage orders:
 • Klik de order aan die gemuteerd moet worden. Alleen aan orders met de status ‘Aanmaak geregistreerd’ kunnen aanvragen toegevoegd worden.
 • Klik op de knop Aanvragen toevoegen (rechts boven):
 • Voeg de aanvragen toe.

In de toekomst plaatsen van een order

Pas de afnamedatum op het order informatiescherm aan indien de bloedafname niet in de komende 3 dagen plaats moet vinden:

Indien de afnamedatum van de order teveel afwijkt van de datum dat de patiënt bij ons langs komt mag de order NIET geactiveerd worden. In dat geval bellen wij de huisarts. Wij verzoeken u dan ook om de geplande afnamedatum in acht te nemen.

Delen: