Labaanvragen ZGT

Aanvraagformulieren kunt u bestellen in onze webshop.

Klinische routine aanvraag

In het onderstaande schema is aangegeven tot welk tijdstip aanvragen voor rondes kunnen worden aangemeld via Order Entry in Chipsoft EZIS. Een aantal afdelingen hebben afwijkende afspraken voor (een deel van) de rondes om een betere aansluiting bij de specifieke zorgvraag te krijgen. Bovendien gelden er voor een aantal aanvragen specifieke afspraken.

Aanmelden voor:

Start ronde *

03.30 uur

08.00 uur

12.00 uur

13.00 uur

19.00 uur

20.00 uur

* : De benodigde tijd is uiteraard afhankelijk van het aanbod, maar het klinisch laboratorium streeft ernaar om de rondes in maximaal 1,5 uur af te ronden.

Totaal Parenterale Voeding (TPN)
Wanneer patiënten volledig parenteraal worden gevoed, dienen de analyse voor 10.30 uur bekend te zijn om de klinische farmacie in de gelegenheid te stellen de voeding te bereiden. Daarom worden deze patiënten bij voorkeur aan het begin van de ochtendronde van 08.00 uur geprikt.

Poliklinische routine aanvraag

Medlon kent verschillende locaties Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal , overal kan er schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor zijn diverse aanvraagformulieren beschikbaar. Wij verzoeken u de aanvraagformulieren te voorzien van de volgende gegevens:

  • N.A.W. gegevens patiënt
  • geboortedatum
  • BSN nummer
  • gegevens aanvrager
  • gewenste bepalingen

Wilt u de patiënt er op attenderen om een ponskaartje of een geldige legitimatie mee te brengen bij bloedafname?
Ook kan er vanuit alle locaties digitaal worden aangevraagd. Voor de locaties Almelo en Hengelo kan dit via Order Entry in Chipsoft EZIS.

Klinische cito aanvraag

Binnen Medlon bestaan tussen het laboratorium en de medische staf afspraken over het aanvragen van spoedbepalingen. Maar houd in gedachten dat het prikken van een patiënt tijd vergt: dit geldt niet alleen voor 'spoedbepalingen', maar even­eens voor 'alleen cito-afname'. Het standaard cito pakket bestaat uit de parameters zoals weergegeven bij het kopje “citopakket Medlon”.

Aanvragen
Spoedbepalingen kunnen aangevraagd worden:

  • ZGT Almelo telefoon 088 – 463 36 21
  • ZGT Hengelo telefoon 088 – 463 35 21

Voor aanvraag van cito laboratoriumonderzoek dat buiten dit pakket valt dient altijd contact opgenomen te worden met de dienstdoende klinisch chemicus telefoon 088 – 463 33 32.

Poliklinisch cito aanvraag

In Medlon bestaan tussen het laboratorium en de medische staf afspraken over het aanvragen van spoedbepalingen. Maar houd in gedachte, het prikken van een patiënt vergt tijd: dit geldt niet alleen voor 'spoedbepalingen', maar even­eens voor 'alleen cito-afname'. Het standaard cito pakket bestaat uit de parameters zoals weergegeven bij het kopje “citopakket Medlon”.

Interne aanvragers
Spoedbepalingen kunnen aangevraagd worden:

  • ZGT Almelo telefoon 088 – 463 36 21
  • ZGT Hengelo telefoon 088 – 463 35 21

Aanvragers overleggen met dienstdoende klinisch chemicus (telefoon 088 – 463 33 32) wanneer het een cito aanvraag betreft die buiten één de zorgpaden van het ZGT of het citopakket van Medlon valt.

Externe aanvragers
Externe aanvragers (bv. (verpleeg)huisartsen, verloskundigen, externe instanties) kruisen op het aanvraagformulier het hokje “uitslag dezelfde dag doorbellen/faxen” aan. De bloedafname, inleveren van urine of ander onderzoeksmateriaal wordt uitgevoerd nadat de patiënt zich bij de Bloedafname in het ziekenhuis of bij een prikpost heeft gemeld.

Aanvragen thuisprikken 

Aanvragen voor ‘bloedafname aan huis’ voor het gehele adherentiegebied Medlon, voor de 1e en 2e lijn kunnen worden ingediend bij de Bloedafname op alle locaties d.m.v. een ingevuld aanvraagformulier te verzenden via fax. U kunt hieronder een aanvraagformulier downloaden welke betrekking heeft op uw regio:

regio Almelo Hengelo Aanvraagformulier

regio Enschede Aanvraagformulier

Fax het ingevulde aanvraagformulier als volgt:

Regio Enschede

088 - 463 34 40

Regio Almelo

088 - 463 36 30

Regio Hengelo

088 - 463 36 20

De patiënten worden door Medlon op de hoogte gebracht wanneer de bloedafname verricht zal worden. Voor informatie en vragen: telefoon 088 - 463 35 66

Delen: