Labaanvragen ZGT

Aanvraagformulieren kunt u bestellen in onze webshop.

Klinische routine aanvraag

In het onderstaande schema is aangegeven tot welk tijdstip aanvragen voor rondes kunnen worden aangemeld via Order Entry in Chipsoft EZIS. Een aantal afdelingen hebben afwijkende afspraken voor (een deel van) de rondes om een betere aansluiting bij de specifieke zorgvraag te krijgen. Bovendien gelden er voor een aantal aanvragen specifieke afspraken.

Aanmelden voor:

Start ronde *

03.30 uur

08.00 uur

12.00 uur

13.00 uur

19.00 uur

20.00 uur

* : De benodigde tijd is uiteraard afhankelijk van het aanbod, maar het klinisch laboratorium streeft ernaar om de rondes in maximaal 1,5 uur af te ronden.

Totaal Parenterale Voeding (TPN)
Wanneer patiënten volledig parenteraal worden gevoed, dienen de analyse voor 10.30 uur bekend te zijn om de klinische farmacie in de gelegenheid te stellen de voeding te bereiden. Daarom worden deze patiënten bij voorkeur aan het begin van de ochtendronde van 08.00 uur geprikt.

Poliklinische routine aanvraag

Medlon kent verschillende locaties Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal , overal kan er schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor zijn diverse aanvraagformulieren beschikbaar. Wij verzoeken u de aanvraagformulieren te voorzien van de volgende gegevens:

 • N.A.W. gegevens patiënt
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • gegevens aanvrager
 • gewenste bepalingen

Wilt u de patiënt er op attenderen om een ponskaartje of een geldige legitimatie mee te brengen bij bloedafname?
Ook kan er vanuit alle locaties digitaal worden aangevraagd. Voor de locaties Almelo en Hengelo kan dit via Order Entry in Chipsoft EZIS.

Klinische cito aanvraag

Binnen Medlon bestaan tussen het laboratorium en de medische staf afspraken over het aanvragen van spoedbepalingen. Maar houd in gedachten dat het prikken van een patiënt tijd vergt: dit geldt niet alleen voor 'spoedbepalingen', maar even­eens voor 'alleen cito-afname'. Het standaard cito pakket bestaat uit de parameters zoals weergegeven bij het kopje “citopakket Medlon”.

Aanvragen
Spoedbepalingen kunnen aangevraagd worden:

 • ZGT Almelo telefoon 088 – 463 36 21
 • ZGT Hengelo telefoon 088 – 463 35 21

Voor aanvraag van cito laboratoriumonderzoek dat buiten dit pakket valt dient altijd contact opgenomen te worden met de dienstdoende klinisch chemicus telefoon 088 – 463 33 32.

Poliklinisch cito aanvraag

In Medlon bestaan tussen het laboratorium en de medische staf afspraken over het aanvragen van spoedbepalingen. Maar houd in gedachte, het prikken van een patiënt vergt tijd: dit geldt niet alleen voor 'spoedbepalingen', maar even­eens voor 'alleen cito-afname'. Het standaard cito pakket bestaat uit de parameters zoals weergegeven bij het kopje “citopakket Medlon”.

Interne aanvragers
Spoedbepalingen kunnen aangevraagd worden:

 • ZGT Almelo telefoon 088 – 463 36 21
 • ZGT Hengelo telefoon 088 – 463 35 21

Aanvragers overleggen met dienstdoende klinisch chemicus (telefoon 088 – 463 33 32) wanneer het een cito aanvraag betreft die buiten één de zorgpaden van het ZGT of het citopakket van Medlon valt.

Externe aanvragers
Externe aanvragers (bv. (verpleeg)huisartsen, verloskundigen, externe instanties) kruisen op het aanvraagformulier het hokje “uitslag dezelfde dag doorbellen” aan. De bloedafname, inleveren van urine of ander onderzoeksmateriaal wordt uitgevoerd nadat de patiënt zich bij de Bloedafname in het ziekenhuis of bij een prikpost heeft gemeld.

Aanvragen thuisprikken 

Digitaal aanvragen thuisprikken

Voor de planning van het thuisprikken kunt u gebruik maken van één van de volgende opties in Zorgdomein, Zorgportaal en de ziekenhuissystemen van MST en ZGT:

 1. thuisafname op eerst volgende vrije prikmoment volgens de postcodetabel
 2. thuisafname in de week van (niet huidige week, gepland middels postcode tabel)
 3. thuisafname op de specifieke afnamedatum (uitsluitend bij MEDISCHE NOODZAAK)

Optie 1 kunt u tot 13.00 uur aanvragen voor een thuisafname als het eerstvolgende prikmoment valt op de volgende dag.

Optie 3 kunt u na 16.00 uur alleen nog telefonisch aanvragen via 088 – 700 10 02 (optie 4) voor een thuisafname voor de volgende dag. Indien niet telefonisch gemeld wordt de thuisafname zo snel mogelijk gepland volgens de postcode tabel.

De patiënten worden door Medlon op de hoogte gebracht wanneer de bloedafname verricht zal worden. Verder kan met onderstaande tool eenvoudig gecheckt worden wanneer we langskomen:

Thuisprikroutes

Vul hieronder uw postcode in om te kunnen zien wanneer wij bij u in de buurt zijn voor prikken aan huis:

Delen: