Informatie over trombosedienst Medlon voor professionals

De behandelend arts bepaalt met welke vitamine K antagonisten (VKA’s) de antistolling van de patiënt geregeld wordt. De trombosedienst heeft tot doel om bij deze patiënten de INR na starten van de VKA’s zo snel mogelijk in het instel- of streefgebied, behorende bij de desbetreffende indicatie, te krijgen en te houden.

Belangrijke documenten voor professionals uit de ziekenhuizen MST en ZGT zijn zichtbaar via het “besloten gedeelte professionals”

Nieuwe TD patiënt?
Nieuwe TD patiënt? Meld een patiënt aan
Documenten ziekenhuizen
Documenten ziekenhuizen

.

Lees meer
Delen: