Klachten

De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, hiervoor kunt u terecht bij een klachtenfunctionaris. Wel wordt de Cliëntenraad met regelmaat geïnformeerd over de kwaliteits- en veiligheidsaspecten en de aard van de klachten. Mochten bepaalde klachten meermaals voorkomen, dan is dat een reden voor de Cliëntenraad om deze te bespreken met de bestuurder.

Delen: