16 augustus 2016

Huisregels Medlon

Algemene omgangsvormen

U mag als patiënt rekenen op een correcte bejegening door onze medewerkers. Omgekeerd wordt verwacht dat patiënten en bezoekers zich ook correct gedragen naar onze medewerkers.

Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, stalken, discriminatie, vernieling, diefstal of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan. Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn vanzelfsprekend verboden. Wij verwachten van patiënten en bezoekers dat zij respectvol met elkaar en onze medewerkers omgaan. 

Roken, alcohol, drugs

Voor of tijdens de bloedafname is roken en het gebruik van alcohol en drugs ten strengste verboden.

Aansprakelijkheid

U en uw begeleiders worden geacht zelf over uw eigendommen te waken. Medlon is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en begeleiders.

Dieren

Honden, katten en andere dieren hebben in verband met mogelijke infectieziekten geen toegang tot de prikpost en/of de ruimte waar de bloedafname plaatsvindt. Hulphonden vormen hierop een uitzondering.

Identificatieplicht

U dient zich binnen Medlon te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Wij gaan voor 100% zekerheid en veilige zorg, daarom vragen wij ook altijd naar uw naam en uw geboortedatum. 

Beeld en geluidsopname

Medlon respecteert de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers. Niemand mag zonder toestemming gefilmd en/of gefotografeerd worden anders dan voor veiligheidsdoeleinden.

Maatregelen en sancties

In overleg met de betrokken zorgverlener zullen er bij het overtreden van een huisregel maatregelen worden getroffen. Dit kan leiden tot een waarschuwing, ontzeggen van niet-acute dienstverlening, ontzegging van de toegang tot de prikpost of aangifte bij de politie.
In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Delen: