NPT: zelfmeten voor zorginstelling en thuiszorgteam

INR meten met Coaguchek zelfmeetapparatuur

De INR kan ook betrouwbaar en eenvoudig gemeten worden met de Coaguchek zelfmeetapparatuur. Het voordeel hiervan is dat cliënten niet meer veneus geprikt hoeven worden maar middels een vingerprik en dat in zorginstellingen of het thuiszorgteam deze meting door verzorgend/verplegend personeel uitgevoerd kan worden.

Door middel van een eenvoudige vingerprik wordt een druppel bloed verkregen, die wordt aangebracht op de strip van de Coaguchek. Het apparaat meet vervolgens de INR-waarde en slaat deze op. De Trombosedienst stelt aan de hand van de gerapporteerde INR-waarde de juiste dosering antistollingsmedicatie vast, welke digitaal beschikbaar gesteld wordt. Zowel de rapportage van de INR-waarde met relevante informatie voor doseren als de digitale inzage in doseerkalender loopt langs een beveiligde verbinding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het doseerprogramma Portavita.

Rol trombosedienst

De trombosedienst biedt het verpleeg- /verzorgingshuis of thuiszorgteam aan om 'eigen' medewerkers, bij de bewoners die onder behandeling zijn bij de trombosedienst, een INR meting uit te laten voeren d.m.v. een vingerprik op door de trombosedienst verstrekte zelfmeetapparatuur.

De medewerker verpleeg/verzorgingshuis of thuiszorgteam heeft minimaal opleiding Verzorgende IG (niveau 3). 

De trombosedienst:

  • verzorgt de training aan de medewerker.
  • verstrekt de zelfmeetapparatuur aan het verzorging- /verpleeghuis of thuiszorgteam
  • toetst de bekwaamheid van de medewerker
  • begeleidt het vervolgtraject van de doorgegeven resultaten tot aan het geven van de doseringsadviezen.
  • geeft toegang aan geschoolde verpleegkundigen tot het EPD (digitaal logboek) van de cliënten.
  • voert periodieke controles uit op verstrekte zelfmeetapparatuur.

Documentatie

Beknopte gebruiksaanwijzing Coaguchek XS

Medlon werkinstructie: Coaguchek, PT-INR capillair

Toetsrapport INR-meting met CoaguChek XS

Portavita Handleiding NPT voor medewerkers zorginstelling

Troubleshooting guide Coaguchek XS (Excel)

Cursussen Medlon

Medlon verzorgt cursussen voor patiënten en zorgverleners. Weten welke?

Kijk snel verder>>>
Delen: