Coumarine interactielijst

De Trombosedienst Medlon werkt met de interactie medicatielijst van de FNT en wil graag alle medicatie gemeld krijgen die in de interactie tabel zijn opgenomen. In de tabel staan alle medicijnen, waarvan een interactie met cumarine (VKA: Vitamine K-antagonisten) bekend is of vermoed wordt. De voorschrijvend arts vindt hier informatie over de te nemen actie.

Delen: