Wat kost een bloedonderzoek bij Medlon?

Hieronder vindt u de tarieven op volgorde van het aanvraagformulier eerstelijnsdiagnostiek:

1. Algemeen onderzoek

Omschrijving

Tarief 2022

Bezinking

€ 2,10

Hb, MCV, vervolgonderzoek*

€ 1,89

Glucose

€ 1,79

TSH,indien afwijkend fT4*

€ 5,21

eGFR

€ 1,79

2. Anemie

Omschrijving

Tarief 2022

Hb, MCV, vervolgonderzoek*

€ 1,89

Hb, MCV

€ 1,89

3. Ontstekingsparameters

Omschrijving

Tarief 2022

CRP, Leukocyten, neutrofielen

€ 8,35

4. Nieraandoening

Omschrijving

Tarief 2022

eGFR

€ 1,79

Alb/Kreatinine ratio in urineportie

€ 5,61

Urinscreening

€ 2,72

Metabole complicaties

€ 18,79

5. Leveraandoeningen - Icterus

Omschrijving

Tarief 2022

ALAT, gGT, bilirubine

€ 5,65

Bilirubine (neonatale icterus)

€ 1,63

6. Cardiale klachten

Omschrijving

Tarief 2022

hs Troponine

€ 9,26

NT-proBNP

€ 17,11

Hb, glucose, TSH indien afw. fT4*

€ 8,89

CRP, leukocyten, diff., ALAT, gGT, lipidenprofiel

€ 19,38

7. Schildklieraandoeningen

Omschrijving

Tarief 2022

TSH, indien afw. fT4

€ 5,21

TSH, fT4

€ 10,86

Bezinking, leukocyten, fT4

€ 9,72

anti-TSH-receptor antistoffen

€ 14,29

8. Psychogeriatrie / delier

Omschrijving

Tarief 2022

CRP, Hb, glucose, eGFR, TSH, indien afw. fT4*

€ 15,10

Urinescreening

€ 2,72

Natrium, Kalium, eGFR

€ 5,37

Calcium, Albumine

€ 3,45

ALAT, gGT

€ 4,02

Vit B1, Vit. B6, foliumzuur, actief Vit. B12

€ 36,10

9. Osteoporose

Omschrijving

Tarief 2022

Vitamine D

€ 8,88

Calcium, albumine, eGFR, TSH, bezinking, Vitamine D, Alkf. Fosfatase

€ 21,28

Testosteron

€ 9,54

10. Diep veneuze trombose

Omschrijving

Tarief 2022

D-dimeer

€ 11,02

11. Bloedingsneiging

Omschrijving

Tarief 2022

PT, APTT, trombocyten

€ 10,66

12. Coeliakie

Omschrijving

Tarief 2022

anti-tTGA, IgA

€ 22,90

13. Atopie - Allergie

Omschrijving

Tarief 2022

Inhalatiescreening*

 € 18,07

14. Artritis, jichtartritis

Omschrijving

Tarief 2022

Urinezuur

€ 1,85

eGFR, ALAT

€ 3,86

15. Prostaat- en mictieklachten

Omschrijving

Tarief 2022

Urinescreening

€ 2,72

eGFR

€ 1,79

Totaal Psa, indien afw. Vrij PSA

€ 7,02

16. Geneesmiddelentherapie

Omschrijving

Tarief 2022

Lithium (12 uur na inname)

€ 4,76

Lithium, TSH, eGFR (2x p.j. 12 uur na inname Li)

€ 11,76

Natrium, Kalium, eGFR

€ 5,37

Digoxine (vlak voor inname)

€ 10,16

Kalium

€ 1,78

PT-INR

€ 3,46

Diabetes Mellitus

Omschrijving

Tarief 2022

Glucose (nuchter)

€ 1,79

Glucose (niet nuchter

€ 1,79

HbA1c, Glucose (Nuchter)…ALAT, gGT, Hb, MCV…. Alb/Kreat ratio

€ 32,34

Glucose (nuchter)

€ 1,79

HbA1c

€ 6,66

HbA1c, Glucose (Nuchter)……. Alb/Kreat ratio

€ 26,43

Vasculair Risico Management

Omschrijving

Tarief 2022

Lipidenprofiel, eGFR, glucose (nuchter)

 € 10,60

Natrium, Kalium, eGFR, Alb/Kreat ratio in urineportie

 € 10,97

Lipidenprofiel

 € 7,02

Creatine Kinase, ALAT

 € 4,05

Onderzoeken in bloed

Omschrijving

Tarief 2022

ALAT

€ 2,08

Albumine

€ 1,65

Alkalische fosfatase

€ 1,98

Amylase

€ 2,42

ASAT

€ 1,96

AST

€ 10,34

Bezinking

€ 2,10

Bilirubine totaal, indien afw. Directe bili

€ 1,63

Bilirubine (neonataal)

€ 1,63

CA125

€ 13,88

Calcium

€ 1,79

CD-tect

€ 24,02

CEA

€ 8,54

Chloride

€ 1,45

Cholesterol totaal

€ 1,88

Creatine Kinase

€ 1,98

CRP

€ 4,42

D-dimeer

€ 11,02

Digoxine (vlak voor inname)

€ 10,16

eGFR

€ 1,79

Eiwit totaal

€ 1,78

Ethanol

€ 14,34

Ferritine

€ 6,80

Foliumzuur

€ 6,16

Fosfaat

€ 1,86

gGT

€ 1,94

Glucose (niet nuchter

€ 1,79

Glucose (nuchter)

€ 1,79

Haptoglobine

€ 8,37

HbA1c

€ 6,66

Hemochromatose screening

€ 29,42

Ijzerstatus (ijzer, transferrine, Ferritine)

€ 19,25

Kalium

€ 1,78

Kreatinine

€ 1,79

LD

€ 1,98

Lipidenprofiel

€ 7,02

Lithium

€ 4,76

Magnesium

€ 2,91

Methylmalonzuur

€ 32,95

Natrium

€ 1,80

NT-proBNP

€ 17,11

PSA, indien afw. Vrij PSA

€ 7,02

hs Troponine T

€ 9,26

Urinezuur

€ 1,85

Ureum

€ 1,67

Vitamine B1

€ 11,43

Vitamine B12, actief

€ 6,77

Vitamine B12, actief (indien afw. Methylmalonzuur)

€ 6,77

Vitamine B6

€ 11,75

Vitamine D

€ 8,88

Hematologie

Omschrijving

Tarief 2022

Hb

€ 1,89

Hb, Ht, Ery, indices

€ 1,89

Hb, MCV, vervolgonderzoek

€ 1,89

Hb typering

€ 230,87

Reticulocyten

€ 2,75

Leukocyten

€ 1,96

Leukocyten totaal, neutrofielen

€ 3,91

Leukocyten totaal, differentiatie

€ 3,91

Eosinofiele granulocyten

€ 2,13

Trombocyten

€ 1,94

Bloedgroep/Rhesus/irr. Antistoffen

€ 11,66

Stollingsonderzoek

Omschrijving

Tarief 2022

APTT screening

€ 4,15

PT screening

€ 4,58

PT-INR (indien coumarine gebruik)

€ 3,46

Fibrinogeen

€ 5,28

Factor V leiden

€ 144,81

Trombofilie onderzoek

€ 200,49

Endocrinologie

Omschrijving

Tarief 2022

Cortisol (in serum)

€ 7,09

TSH

€ 5,21

fT4

€ 5,66

anti-Mullerian Hormoon

€ 13,36

FSH

€ 6,01

LH

€ 6,33

hCG

€ 9,83

Oestradiol

€ 8,30

Progesteron

€ 8,44

Prolactine

€ 6,67

PTH

€ 9,83

Testosteron

€ 9,54

Immunologie-Allergie

Omschrijving

Tarief 2022

anti-tTG, IgA

€ 22,90

anti-TPO

€ 13,11

Anti-TSH receptor antistoffen

€ 14,29

ANA

€ 9,51

RA - anti-CCP

€ 13,11

RA - Reumafactor

€ 4,89

HLA-B27

€ 72,40

Hepatitis B (vaccinatiecontrole)

€ 12,64

M-proteine

€ 42,32

Immunoglobulines

€ 29,37

IgE

€ 9,79

Coeliakie screening familie 1e graad

€ 240,11

Allergie onderzoek, inhalatiescreening

€ 18,07

Onderzoeken in urine

Omschrijving

Tarief 2022

Kreatinine klaring per 24 uur

€ 5,43

Albumine/Kreatinine ratio (urineportie)

€ 5,61

Totaal eiwit per 24 uur

€ 3,57

Urinescreening

€ 2,72

Urinesediment (Cylinders)

€ 11,03

Onderzoeken in feces

Omschrijving

Tarief 2022

Calprotectine

€ 55,07

iFOBT

€ 8,19

Elastase

€ 6,59

Delen: