Point of care meters voor specialisten en andere professionals uit de ziekenhuizen

AccuChek Inform II

De AccuChek Inform II is een gekoppelde meter die binnen 5 seconden de glucose meet. De AccuChek staat op vrijwel iedere (verpleeg)afdeling. De gebruikers meten 1 keer per week 2 QC monsters om de kwalitteit te waarborgen.
Download voorschriften>>> 

Accuchek
accuchek wekelijkse controlemeting

CoaguChek PRO II

De CoaguChek PRO II is een gekoppelde meter die binnen enkele minuten de Pt(INR) meet uit capillair volbloed. DE CoaguChek wordt in de ziekenhuizen gebruikt voor het meten van een spoed INR en voor patiënten die veneus moeilijk te prikken zijn.
Download voorschrift>>>

Coaguchek

.

DCA Vantage

De DCAVantage is een gekoppelde meter die binnen 6 minuten HbA1c meet uit capillair volbloed. De DCAVantage wordt gebruikt door diabetes verpleegkundigen tijdens het diabetes spreekuur.
Download voorschriften>>> 

DCAvantage
DCAvantage controle

HemoCue

De HemoCue is een gekoppelde meter die binnen 1 minuut Hb meet uit capillair volbloed. In de ziekenhuizen wordt de meter gebruikt op de OK en de afdeling longfunctie ZGT. 
Download voorschriften>>>

hemocue glucosemeter wekelijkse controlemeting
Hemocue

iSTAT

De iSTAT is een gekoppelde meter die vooral wordt ingezet op complexe afdelingen met intensieve zorg. De iSTAT werkt met cartridges. Elke cartridge heeft een eigen analyse pakket met bijvoorbeeld een bloedgas (G3+) of een meer uitgebreide cartridge met een bloedgas, Hemoglobine, Hematocriet, Glucose, Natrium, Kalium (CG8+). 
Download voorschrift>>>

i-STAT

.

Precision XCeed ketonenmeter

De Precision Xceed is een niet gekoppelde meter die binnen enkele seconden de ketonen meet in capillair volbloed. De Precision Xceed is vooral ontwikkeld voor mensen met diabetes type 1.
Download voorschrift>>>


XCeed

.

Rotem

De Rotem is een gekoppelde meter die het stollingsverloop van de patiënt meet. De meter wordt ingezet op de Thorax-OK van MST.


QuikRead Go

De Quik Read GO meet binnen 2 minuten de CRP in capillair volbloed. De meter wordt in de eerste lijn voornamelijk gebruikt voor het uitsluiten van diverticulitis en pneumonie.
Download voorschriften>>>

Urisys 1100

De Urisys 1100 is een gekoppelde urine meter die binnen 2 minuten m.b.v. teststroken pH, erytrocyten, glucoes, leukocyten, eiwit en ketonen meet. De meter wordt in ZGT gebruikt op de poli urologie en in MST op de kinderafdeling.
Download voorschriften>>>

*Ons streven is point of care apparatuur te koppelen aan een datasysteem zodat uitslagen rechtstreeks in het medisch dossier van de patiënt kan worden weggeschreven.

Delen: