13 april 2022

Geachte relatie,

Onlangs hebben we u via een nieuwsbrief o.a. geïnformeerd over dat we werken aan de integratie van de bloedafname van Medlon en SHO in Twente. Medlon en SHO gaan immers samenwerken onder de vlag van Unilabs Nederland. Graag houden we u vanaf nu maandelijks op de hoogte van de status van dit project en wat dit de komende periode voor u zal betekenen.

Met vriendelijke groet,

Tamara Gilberts, Directeur Medlon                                                  Cor van Luik, Directeur SHO


Samenwerking medewerkers bloedafname

Sinds 1 april werken de medewerkers bloedafname van SHO en Medlon in Twente samen. Dit betekent dat ze worden ingewerkt op de verschillende locaties van SHO en Medlon zodat ze vanaf 1 juli overal inzetbaar zijn. U zult hier in de dienstverlening weinig van merken, behalve dat u wellicht nieuwe gezichten gaat zien.

Locaties Medlon en SHO

We hebben onze locaties van Medlon en SHO in kaart gebracht. Op basis van bereikbaarheid & toegankelijkheid, spreiding in Twente en aanbod van diensten hebben we besloten om een aantal locaties vanaf 1 juli te sluiten en een aantal locaties uit te breiden. Een totaaloverzicht van de locaties vindt u hierTot 1 juli kunnen er nog afspraken gepland worden voor deze locaties via onze websites medlon.nl en sho.nl:

Tot 1 juli kunt u uw patiënten nog verwijzen naar:

Medlon

Kulturhus 

Oranjestraat 21

Denekamp

Medlon

Medsen Apotheek Groot Driene BV

HC Pootstraat 3

Hengelo

SHO

B' Leven Bewust Gezond

Mr. P. J. Troelstrastraat 130A

Hengelo

SHO

Nivon-centrum

Lodewijkstraat 1

Hengelo

SHO

MC Nijverdal (praktijk Welling/Van Lingen)

Nijkerkendijk 38-06

Nijverdal

SHO

GC Oldenzaal

Prins Bernhardstraat 4

Oldenzaal

SHO

GC De Molenborgh (betreft SHO prikpost)

Molenstraat 8a

Ootmarsum


Voor bovenstaande prikposten hebben we de volgende alternatieven voor u op een rij gezet:

Vanaf 1 juli kunt u uw patiënten verwijzen naar:

Unilabs

GC Verdilaan

Verdilaan 3

Almelo

Unilabs

Het Gezondheidsplein

Oldenzaalsestraat 12E-1

Denekamp

Unilabs

GC 't Kompas

Jacques Perkstraat 1

Hengelo

Unilabs

prikpost Backenhagen

Backenhagenlaan 200

Hengelo

Unilabs

Poli bloedafname ZGT, route 0.3

Geerdinksweg 141

Hengelo

Unilabs

MC Nijverdal (eerste verdieping)

Nijkerkendijk 38-06

Nijverdal

Unilabs

Poli bloedafname MST, route 089

Prins Bernhardstraat 17

Oldenzaal

Unilabs

GC De Molenborgh (betreft Medlon prikpost)

Molenstraaat 8a

Ootmarsum


Afspraken maken

Na 1 juli gaan we over naar een gezamenlijk afsprakensysteem, benaderbaar via de huidige websites van Medlon en SHO waarin afspraken kunnen worden gemaakt voor alle locaties Unilabs in Twente. Hierover ontvangt uw patiënt een melding als hij of zij een afspraak plant via de websites. Reeds geplande afspraken worden door ons overgezet naar het gezamenlijke afsprakensysteem.

Overgang prikposten en thuisprikroutes

Vanaf 1 juli 2022 worden de prikposten, zoals hierboven beschreven, samengevoegd onder de vlag van Unilabs. Vanaf 1 mei worden de thuisprikroutes van SHO en Medlon alvast via Unilabs in Twente volgens de Medlon-werkwijze gepland. 

Wat betekent dit voor u?

  • tot 1 juli kunt u blijven aanvragen zoals u gewend was. Ons Klant Contactcentrum zorgt ervoor dat de orders goed ingepland worden.
  • u kunt ook het thuisprikken via Zorgplein Medlon en ZorgDomein Medlon aan gaan vragen.
  • reeds geplande afspraken worden door ons overgezet en hoeven niet opnieuw aangevraagd worden.
  • De analyse van de monsters gebeurt niet meer in Velp maar in Twente. Dit betekent dat u de uitslagen van het thuisprikken vanaf 1 mei vanuit het laboratorium in Twente ontvangt. Voor enkele analyses geldt dat de referentiewaarden afwijken tov wat u gewend bent. Voor deze analyses wordt er een extern commentaar meegestuurd waarmee we u erop attenderen dat deze waarden afwijken. Bij afwijkende uitslagen nemen we zoals u gewend bent contact op.
  • voor vragen over de uitslag van een patiënt die thuis geprikt is, kunt u bellen met ons via 088 - 463 35 00. Voor overige vragen belt u 088 - 463 35 66 en kiest u optie 3.

Aanvragen van onderzoeken

Momenteel bekijken we of er verschillen zijn in onderzoeken die bij SHO en Medlon kunnen worden aangevraagd. Wij zullen u tijdig informeren wanneer er iets veranderd in de aanvraagprocedure.

Vragen?

Heeft u vragen over onderstaande onderwerpen dan kunt u contact opnemen met onze accountmanager: Jannette Gerritsen, relatiebeheer@medlon.nl, 088 - 463 3399.

Delen: