23 november 2020

Geen vrije inloop meer op prikposten

Wij werken sinds mei op onze prikposten op afspraak en hebben een overgangsperiode gehanteerd om patiënten te laten wennen aan deze nieuwe werkwijze. Dus patiënten die geen afspraak hadden gemaakt en vrij inliepen hebben we geholpen en vervolgens gewezen op het maken van een afspraak wanneer ze nog eens voor bloedafname moesten komen. 

Vanaf 1 december gaan we op onze locaties waar we op afspraak werken onze patiënten alleen nog wijzen op onze werkwijze van bloedafname op afspraak en vragen we hen alsnog een afspraak te maken.

Wilt u uw patiënt hier op attenderen? Op deze manier kan vooraf het aantal patiënten in de wachtkamer beperkt worden en daarmee de 1,5 meter afstand gegarandeerd worden. Wanneer uw patiënt niet in staat is de afspraak online te maken, kunt u aangeven dat dit ook door iemand anders voor hem of haar gedaan kan worden. Heeft u een patiënt die met spoed geprikt moet worden, belt u ons dan op 088 – 463 35 66.

Heeft u vragen?
Stel ze gerust aan een van onze accountmanagers, Jannette Gerritsen of Astrid Braad. U kunt hen bereiken via telefoon 088 – 463 33 99 of email relatiebeheer@medlon.nl.

Delen: