11 januari 2021

Bloedonderzoek bij altruïstisch donorschap

Indien u laboratoriumonderzoek aanvraagt voor uw patiënt n.a.v. een altruïstisch donorschap, wilt u dan het bloedafnamepakket ‘Nazorg aan altruïstische donor’ selecteren in Zorgdomein en Zorgplein? Dit voorkomt dat de donor de rekening van het laboratoriumonderzoek ontvangt.

Onderzoek 'Nazorg Altuïstisch donorschap' bestaat uit:
Urine onderzoek: Albumine, Cylinders, Totaal eiwit, Kreatinine, Totaal eiwit-Kreat Ratio
Bloedonderzoek: HbA1c, Cholesterol, Albumine, Totaal eiwit, Kreatinine, Albumine/Kreat ratio

Vraagt u niet digitaal aan dan kunt u op de achterzijde van het Aanvraagformulier Eerstelijnsdiagnostiek het vakje ‘Nazorg aan altruïstische donor’ aankruisen:

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen over bovenstaande, neemt u dan gerust contact op met een van onze accountmanagers, telefoon 088 - 463 3399, relatiebeheer@medlon.nl

Delen: