27 november 2020

Beoogde overname van SHO door Unilabs in 2021

Woensdag 25 november hebben Unilabs en SHO overeenstemming bereikt over de overname van SHO Groep BV door Unilabs. 

De drijfveer achter deze overname is de wens om voort te bouwen op elkaars kennis en excellente kwaliteit en passende dienstverlening voor patiënten en aanvragers. Dit stelt ons in staat onze servicegerichte en laagdrempelige medische diagnostiek voor de eerste- en tweedelijn te borgen en verder uit te breiden.

Afhankelijk van de noodzakelijke goedkeuring van deze overname door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument & Markt (ACM), vindt de daadwerkelijke overname waarschijnlijk plaats omstreeks april 2021.

Delen: