30 september 2021

Aanpassing eerstelijns aanvraagformulier

In overleg met de kaderhuisartsen Cardiovascular Risico Management uit de regio, is besloten om een paar wijzigingen door te voeren in het Eerstelijns aanvraagformulier.

Concreet betekent dit dat er standaard een Alb/kreatinine ratio (in urineportie) is toegevoegd bij de Risico inventarisatie en deze niet meer standaard is bij de Controle hypertensie. De aanpassingen sluiten aan bij de huidige NHG standaard.

Wilt u voor dit onderzoek uw patiƫnt attenderen op het verzamelen van urine in een urineportie?

Delen: