Medlon

iSTAT

Dit is een training van ca. 45 min om de iSTAT te leren bedienen.