Veelgestelde vragen antistollingsmiddelen

Waarom moet ik antistollingsmiddelen slikken?

Om herhaling van een trombose te voorkomen, zijn medicijnen nodig (antistollingsmiddelen). Deze medicijnen verminderen de mogelijkheden van het bloed om te stollen.

Wat zijn antistollingsmiddelen en hoe werken ze?

Antistollingsmiddelen kunnen helpen om de kans op de vorming van een stolsel of een embolie (afsluiting van een slagader of ader) te verminderen. Ze gaan de werking tegen van vitamine K. Vitamine K zorgt voor het maken van stollingsfactoren in de lever. Het remmen van de werking van vitamine K betekent daarom dat in de lever minder stollingsfactoren worden aangemaakt.

Deze middelen verminderen de mogelijkheden van het bloed om te stollen. Stolling wordt echter niet helemaal onmogelijk gemaakt. Bij iemand die dergelijke middelen gebruikt, zal het bloed er langer over doen om te stollen. Hierdoor wordt de kans op trombose kleiner maar er is helaas wel een grotere kans op een bloeding. Het is dus van belang om de stolling van het bloed goed te controleren.

Waar kan ik ze ophalen/hoe krijg ik de antistollingsmiddelen?

De eerste keer kunt u het antistollingsmiddel op halen bij uw apotheek met het recept dat u gekregen heeft van de arts, die u het middel heeft voorgeschreven. Hierna kunt u een herhalingsrecept vragen aan uw huisarts of specialist en het antistollingsmiddel wederom ophalen bij de apotheek.

Hoeveel antistollingsmiddelen moet ik innemen?

Dit is voor iedereen verschillend. Op uw doseerkalender staat per dag het aantal tabletten, dat u in moet nemen.

Hoe lang moet ik antistollingsmiddelen innemen?

Een antistollingsbehandeling stopt pas op het moment dat de kans op trombose of embolie heel klein is geworden, of is verdwenen. Uw behandelend arts beslist over de duur van de behandeling, niet uw Trombosedienst.

Wanneer moet ik antistollingsmiddelen innemen?

U neemt de tabletten ’s avonds in rond 18.00 uur vóór of na de avondmaaltijd. De tabletten neemt u in met een glas water. Het voor die dag opgegeven aantal tabletten moet u in één keer innemen.

Mag ik sporten met antistollingsmiddelen?

Ja, maar neem geen onnodige risico’s. Sporten waarbij de kans op verwondingen aanwezig is, geven meer kans op het oplopen van ernstige bloedingscomplicaties. Blijvende schade kan het gevolg zijn.

Mag ik zwanger worden met antistollingsmiddelen?

Antistollingsmiddelen kunnen schadelijk zijn als u deze tijdens de zwangerschap gebruikt. Deze middelen kunnen het kind via de placenta bereiken en aangeboren afwijkingen veroorzaken. Dat geldt met name de eerste drie maanden van de zwangerschap. Daarna is het risico veel kleiner. Als u bij de start van de antistollingsbehandeling denkt zwanger te zijn, meldt dit dan direct bij uw huisarts of behandelend specialist en bij de Trombosedienst. Heeft u de antistollingsmiddelen voor kortdurend gebruik voorgeschreven gekregen, dan is het beter niet zwanger te raken. Zorgt u dus voor betrouwbare anticonceptie.

Wat zijn NOACs?

NOACs zijn vrij nieuwe antistollingsmiddelen die op een andere manier dan acenocoumarol/fenprocoumon uw bloedstolling remmen waardoor eveneens de kans op trombose afneemt. Uw specialist die u acenocoumarol/fenprocoumon heeft voorgeschreven kunt u vragen of u eventueel voor een NOAC in aanmerking kunt komen.

Delen: