Wat kost een bloedonderzoek bij Medlon?

Hieronder vindt u de tarieven op volgorde van het aanvraagformulier eerstelijnsdiagnostiek:

1. Algemeen onderzoek

Omschrijving

Tarief 2020

Bezinking

€ 2,00

Hb, MCV, vervolgonderzoek*

€ 1,80

Glucose

€ 1,71

TSH,indien afwijkend fT4*

€ 4,96

eGFR

€ 1,71

2. Anemie

Omschrijving

Tarief 2020

Hb, MCV, vervolgonderzoek*

€ 1,80

Hb, MCV

€ 1,80

3. Ontstekingsparameters

Omschrijving

Tarief 2020

CRP, Leukocyten, neutrofielen

€ 7,96

4. Nieraandoening

Omschrijving

Tarief 2020

eGFR

€ 1,71

Alb/Kreatinine ratio in urineportie

€ 5,34

Urinscreening

€ 2,59

Metabole complicaties

€ 17,91

5. Leveraandoeningen - Icterus

Omschrijving

Tarief 2020

ALAT, gGT, bilirubine

€ 5,38

Bilirubine (neonatale icterus)

€ 1,55

6. Cardiale klachten

Omschrijving

Tarief 2020

hs Troponine

€ 8,82

NT-proBNP

€ 16,30

Hb, glucose, TSH indien afw. fT4*

€ 8,47

CRP, leukocyten, diff., ALAT, gGT, lipidenprofiel

€ 18,47

7. Schildklieraandoeningen

Omschrijving

Tarief 2020

TSH, indien afw. fT4

€ 4,96

TSH, fT4

€ 10,35

Bezinking, leukocyten, fT4

€ 9,26

anti-TSH-receptor antistoffen

€ 13,62

8. Psychogeriatrie / delier

Omschrijving

Tarief 2020

CRP, Hb, glucose, eGFR, TSH, indien afw. fT4*

€ 14,39

Urinescreening

€ 2,59

Natrium, Kalium, eGFR

€ 5,12

Calcium, Albumine

€ 3,28

ALAT, gGT

€ 3,83

Vit B1, Vit. B6, foliumzuur, actief Vit. B12

€ 34,40

9. Osteoporose

Omschrijving

Tarief 2020

Vitamine D

€ 8,46

Calcium, albumine, eGFR, TSH, bezinking, Vitamine D, Alkf. Fosfatase

€ 20,28

Testosteron

€ 9,09

10. Diep veneuze trombose

Omschrijving

Tarief 2020

D-dimeer

€ 10,50

11. Bloedingsneiging

Omschrijving

Tarief 2020

PT, APTT, trombocyten

€ 10,16

12. Coeliakie

Omschrijving

Tarief 2020

anti-tTGA, IgA

€ 21,82

13. Atopie - Allergie

Omschrijving

Tarief 2020

Inhalatiescreening*

 € 17,23

14. Artritis, jichtartritis

Omschrijving

Tarief 2020

Urinezuur

€ 1,76

eGFR, ALAT

€ 3,68

15. Prostaat- en mictieklachten

Omschrijving

Tarief 2020

Urinescreening

€ 2,59

eGFR

€ 1,71

Totaal Psa, indien afw. Vrij PSA

€ 6,69

16. Geneesmiddelentherapie

Omschrijving

Tarief 2020

Lithium (12 uur na inname)

€ 4,54

Lithium, TSH, eGFR (2x p.j. 12 uur na inname Li)

€ 11,21

Natrium, Kalium, eGFR

€ 5,12

Digoxine (vlak voor inname)

€ 9,69

Kalium

€ 1,70

PT-INR

€ 3,29

Diabetes Mellitus

Omschrijving

Tarief 2020

Glucose (nuchter)

€ 1,71

Glucose (niet nuchter

€ 1,71

HbA1c, Glucose (Nuchter)…ALAT, gGT, Hb, MCV…. Alb/Kreat ratio

€ 30,82

Glucose (nuchter)

€ 1,71

HbA1c

€ 6,34

HbA1c, Glucose (Nuchter)……. Alb/Kreat ratio

€ 25,19

Vasculair Risico Management

Omschrijving

Tarief 2020

Lipidenprofiel, eGFR, glucose (nuchter)

 € 10,10

Natrium, Kalium, eGFR, Alb/Kreat ratio in urineportie

 € 10,45

Lipidenprofiel

 € 6,69

Creatine Kinase, ALAT

 € 3,86

Onderzoeken in bloed

Omschrijving

Tarief 2020

ALAT

€ 1,98

Albumine

€ 1,57

Alkalische fosfatase

€ 1,88

Amylase

€ 2,30

ASAT

€ 1,87

AST

€ 9,85

Bezinking

€ 2,00

Bilirubine totaal, indien afw. Directe bili

€ 1,55

Bilirubine (neonataal)

€ 1,55

CA125

€ 13,23

Calcium

€ 1,71

CD-tect

€ 22,89

CEA

€ 8,14

Chloride

€ 1,38

Cholesterol totaal

€ 1,79

Creatine Kinase

€ 1,88

CRP

€ 4,22

D-dimeer

€ 10,50

Digoxine (vlak voor inname)

€ 9,69

eGFR

€ 1,71

Eiwit totaal

€ 1,70

Ethanol

€ 13,67

Ferritine

€ 6,48

Foliumzuur

€ 5,87

Fosfaat

€ 1,77

gGT

€ 1,85

Glucose (niet nuchter

€ 1,71

Glucose (nuchter)

€ 1,71

Haptoglobine

€ 7,98

HbA1c

€ 6,34

Hemochromatose screening

€ 28,04

Ijzerstatus (ijzer, transferrine, Ferritine)

€ 18,34

Kalium

€ 1,70

Kreatinine

€ 1,71

LD

€ 1,88

Lipidenprofiel

€ 6,69

Lithium

€ 4,54

Magnesium

€ 2,77

Methylmalonzuur

€ 31,40

Natrium

€ 1,72

NT-proBNP

€ 16,30

PSA, indien afw. Vrij PSA

€ 6,69

hs Troponine T

€ 8,82

Urinezuur

€ 1,76

Ureum

€ 1,59

Vitamine B1

€ 10,89

Vitamine B12, actief

€ 6,45

Vitamine B12, actief (indien afw. Methylmalonzuur)

€ 6,45

Vitamine B6

€ 11,20

Vitamine D

€ 8,46

Hematologie

Omschrijving

Tarief 2020

Hb

€ 1,80

Hb, Ht, Ery, indices

€ 1,80

Hb, MCV, vervolgonderzoek

€ 1,80

Hb typering

€ 220,03

Reticulocyten

€ 2,62

Leukocyten

€ 1,87

Leukocyten totaal, neutrofielen

€ 3,73

Leukocyten totaal, differentiatie

€ 3,73

Eosinofiele granulocyten

€ 2,03

Trombocyten

€ 1,85

Bloedgroep/Rhesus/irr. Antistoffen

€ 11,11

Stollingsonderzoek

Omschrijving

Tarief 2020

APTT screening

€ 3,95

PT screening

€ 4,36

PT-INR (indien coumarine gebruik)

€ 3,29

Fibrinogeen

€ 5,03

Factor V leiden

€ 138,01

Trombofilie onderzoek

€ 191,08

Endocrinologie

Omschrijving

Tarief 2020

Cortisol (in serum)

€ 6,75

TSH

€ 4,96

fT4

€ 5,39

anti-Mullerian Hormoon

€ 12,74

FSH

€ 5,73

LH

€ 6,03

hCG

€ 9,37

Oestradiol

€ 7,91

Progesteron

€ 8,04

Prolactine

€ 6,35

PTH

€ 9,37

Testosteron

€ 9,09

Immunologie-Allergie

Omschrijving

Tarief 2020

anti-tTG, IgA

€ 21,82

anti-TPO

€ 12,49

Anti-TSH receptor antistoffen

€ 13,62

ANA

€ 9,06

RA - anti-CCP

€ 12,49

RA - Reumafactor

€ 4,66

HLA-B27

€ 69,00

Hepatitis B (vaccinatiecontrole)

€ 12,05

M-proteine

€ 40,33

Immunoglobulines

€ 27,99

IgE

€ 9,33

Coeliakie screening familie 1e graad

€ 228,83

Allergie onderzoek, inhalatiescreening

€ 17,23

Onderzoeken in urine

Omschrijving

Tarief 2020

Kreatinine klaring per 24 uur

€ 5,18

Albumine/Kreatinine ratio (urineportie)

€ 5,34

Totaal eiwit per 24 uur

€ 3,40

Urinescreening

€ 2,59

Urinesediment (Cylinders)

€ 10,51

Onderzoeken in feces

Omschrijving

Tarief 2020

Calprotectine

€ 52,48

iFOBT

€ 7,80

Elastase

€ 6,28

Delen: