Clientenraad enthousiast van start!

Voor Trombosezorg en Diagnostiek op aanvraag van de huisarts heeft Medlon met ingang van 2019 - onder de vlag van Unilabs Eerstelijnsdiagnostiek en Unilabs Antistollingszorg - rechtstreeks afspraken gemaakt met de verzekeraars. Voor het behartigen van de belangen van patiënten vanuit het perspectief van zinvolle, goede en veilige zorg is een Cliëntenraad opgericht. In de afgelopen maanden zijn de voorbereidingen getroffen en op 25 november jl. was de eerste officiële vergadering van de Cliëntenraad met de Directie.

De Cliëntenraad bestaat uit Anne Schasfoort, Marijke van Beek (voorzitter) en Ron van den Hoven (foto v.l.n.r.).

Welkom bij Unilabs-Medlon!

Delen: