Citopakket/24-uurs bepalingen  

Chemie

CK, LD, Bilirubine, Bili. pasgeborene, Alkalische fosfatase, gGT, ALAT, ASAT, Amylase, Lipase, Totaal eiwit, Albumine, Chloride, Natrium, Kalium, Kreatinine, Ureum, Osmolaliteit, Urinezuur, Calcium, Fosfaat, Ammoniak, Lactaat, Cholesterol, Chol/HDLC ratio, Triglyceriden, Lipidenprofiel, Hs Troponine, NT-proBNP, Glucose, Magnesium, Ketonen, (β-OH-boterzuur), PCT (locatie MST)

Bloedgassen

pH bloedgassen, CO-Hb, Met-Hb

Hematologie

Bezinking, CRP, Hemoglobine, Hematocriet, Erytrocyten, Reticulocyten, Ery indices, Leukocyten, Absolute neutro, Differentiatie, Trombocyten, Haptoglobine, Ferritine, Transferrine, IJzer + TIJBC, Malaria sneltest, HIT

Bloedtransfusie

Blgr + Rh+, Irreg. antistoffen, Dir. antiglob. test

Stolling

Stolling-screening, PT, APTT, Fibrinogeen, D-dimeer, INR, Rotem (locatie MST)

Endocrinologie

TSH, FT4, βhCG

Toxicologie

Alcohol, Lithium

Urine 

Urinescreening, Cilinders, Osmolaliteit, Natrium, Kalium, Calcium, Kreatinine, Amylase, Totaal eiwit, Albumine

Liquor

Cellen, Glucose, Totaal eiwit, Albumine, LD, Bloedpigmenten

Overige vochten

LD, Totaal eiwit, Albumine, Cholesterol, Glucose, Leukocyten, Differentiatie

Aanvragen

In bovenstaande lijst is het pakket beschreven wat 24-uur per dag, 7 dagen per week kan worden aangevraagd. De spoedbepalingen kunnen als volgt telefonisch aangevraagd worden:

  • Almelo 088 - 463 36 21
  • Hengelo 088 - 463 35 21
  • Enschede 088 - 463 34 21
  • Oldenzaal 088 - 463 36 54

Voor aanvraag van cito laboratoriumonderzoek dat buiten dit pakket valt dient altijd contact opgenomen te worden met de dienstdoende klinisch chemicus (locatie ZGT 088 - 463 33 32 en locatie MST 088 - 463 33 33).

Delen: