Algemeen
Omschrijving: Translocatie t(14:18)
Synoniemen: translocatie/PCR
Frequentie: uitslag binnen 2 weken na afname bekend
Eenheid: -
Cito aanvraagbaar: nee
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: EDTA bloed of beenmerg
Afname buis: Paars6
Minimum afnamevolume: 10 ml
Afnamecondities: -
Opmerking afname: Voor afname contact opnemen met 088-4633427.Buis op locatie niet bewerken. Binnen 6u na afname bewerken en invriezen op lab Speciele Hematologie. MST:Niet na 15u aanvragen. Telefoon 088-4633427 bellen bij aankomst monsterontvangst of 088-4633371 bij onduidelijkheden. ZGT: Voor afname contact opnemen met 088-4633427 of 088-4633371. Alleen afname 's ochtends. Hengelo: materiaal en kopie aanvraagformulier versturen in Geel etui met eerstvolgend transport naar Enschede. Almelo: materiaal en kopie aanvraagformulier met het eerste transport mee naar Enschede. SKB: Afname alleen op dinsdagochtend voor 9.00 uur. Bloed meesturen in de beenmergkoffer naar Enschede met de koerier
Referentiewaarden
Geslacht Leeftijd tot Voorwaarde Normaalwaarde
NVT NVT NVT negatief
Delen: