Algemeen
Omschrijving: anti Voltage-gated Calcium Kanalen
Synoniemen: As Voltage-gated Calcium kanalen, anti-As Voltage-gated Calcium kanalen, anti-VGCC
Frequentie: NB
Eenheid: -
Cito aanvraagbaar: nee
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: Bloed
Afname buis: RoodGel5
Minimum afnamevolume: 3 ml
Afnamecondities: -
Opmerking afname: -
Verzendadres
Organisatie: Erasmus MC
Afdeling: Immunologie
Werkplek: Nb 1218
Adres: Postbus 2040
Postcode: 3000 CA
Plaats: Rotterdam
Telefoon: 010-7044609
Delen: