Algemeen
Omschrijving: Tobramycine dal (ZGT)
Synoniemen: Tobramycine dal_Z, Obracin
Frequentie: dagelijks
Eenheid: mg/l
Cito aanvraagbaar: ja
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: Bloed
Afname buis: Paars6
Minimum afnamevolume: 2 ml
Afnamecondities: Afname voor medicijngebruik
Opmerking afname: Afnametijd in GLIMS noteren
Referentiewaarden
Geslacht Leeftijd tot Voorwaarde Normaalwaarde
NVT NVT NVT <1.0
Delen: