Algemeen
Omschrijving: Thioridazine
Synoniemen: Thioridazine, Melleril
Frequentie: 1 keer per week
Eenheid: µg/l
Cito aanvraagbaar: ja
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: bloed
Afname buis: RoodGel5
Minimum afnamevolume: 3 ml
Afnamecondities: -
Opmerking afname: -
Delen: