Algemeen
Omschrijving: TPMT DNA
Synoniemen: TPMT genotypering (DNA), Thiopurine methyltransferase genotypering
Frequentie: 2x/week
Eenheid: -
Cito aanvraagbaar: nee
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: Bloed
Afname buis: Paars6
Minimum afnamevolume: 3 ml
Afnamecondities: Origineel formulier meesturen. Ingevuld ddor de arts. Deze zonodig downloaden http://www.erasmusmc.nl/akc/Diagnostiek/farmacogenetica/professionals/pgx.aanvraagformulier/
Opmerking afname: Zo spoedig mogelijk verzenden. Tot verzending in koelkast bewaren
Verzendadres
Organisatie: Erasmus MC
Delen: