Algemeen
Omschrijving: Steroidprofiel 24 uur
Synoniemen: Steroidprofiel (urine 24 uurs), Steroidspectrum urine 24 uurs
Frequentie: 1x per 3 weken, maximale doorlooptijd 23 werkdagen
Eenheid: -
Cito aanvraagbaar: nee
Bron ref. waarde: Weykamp et al. Clin Chem., 1989, 35(12), 2281-2354
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: urine
Afname buis: 24uurs bokaal
Minimum afnamevolume: 60 ml
Afnamecondities: GEEN urinebuizen aan de patient meegeven!! Indien gelijktijdig ook een dexamethasonremmingstest is aangevraagd (FT05) kan Steroidprofiel niet verricht worden. Minimaal 1 dag wachten. Indien de urine verzameld is voor de inname van de dexamethason dan is dit goed. Geen urinebuizen aan de patient meegeven!! De patient moet een 24 uurs bokaal urine inleveren!!
Opmerking afname: Aanvragen via Formulier Medlon Specialisten als Steroidspectrum. Indien het een extern monster betreft, dan de urine ontdooien en afwerken volgens gebruikelijke werkwijze. (Let op: de kreatinine moet nog op de Cobas bepaald worden). Referentiewaarden Zie https://www.medlon.nl/professional/vademecum/ onder het kopje Referentiewaarden groepstesten
Delen: