Algemeen
Omschrijving: Hepatitis B (immuunstatus)
Synoniemen: Hepatitis B (immuunstatus)
Frequentie: -
Eenheid: -
Cito aanvraagbaar: nee
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: -
Afname buis: -
Minimum afnamevolume: -
Afnamecondities: http://www.labmicta.nl/index.php?cms[categoryID]=464&cms[cm121][contentID]=215
Opmerking afname: -
Verzendadres
Organisatie: Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek
Delen: