Algemeen
Omschrijving: Bordetella pertussis (kinkhoest)
Synoniemen: Bordetella pertussis
Frequentie: -
Eenheid: -
Cito aanvraagbaar: nee
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: Bloed
Afname buis: -
Minimum afnamevolume: -
Afnamecondities: http://www.labmicta.nl/index.php?cms[categoryID]=464&cms[cm121][contentID]=98
Opmerking afname: -
Verzendadres
Organisatie: Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek
Delen: