Algemeen
Omschrijving: Prikaccident
Synoniemen: -
Frequentie: -
Eenheid: -
Cito aanvraagbaar: nee
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: bloed
Afname buis: RoodGel5
Minimum afnamevolume: -
Afnamecondities: Zie document 01Veiligheid voorkomen van besmetting.(https://unilabs.iprova.nl/QC/PT-478-F ) Prikaccident bij medewerker van Medlon: Direct melden bij meldpunt PrikPunt 088-7745463. Niet aanvragen in Glims! Volg instructies op van PrikPunt. Prikaccident bij medewerker MST/ZGT: Aanmelden in Glims met bovenstaande aanvraagcode. Is aanvrager extern (buiten MST/ZGT om) en opdracht komt via PrikPunt: aanvragen zoals vermeld op formulier van PrikPunt. Aanvrager
Opmerking afname: Prikaccident bij medewerker van Medlon: Direct melden bij meldpunt PrikPunt 088-7745463 !! Niet aanvragen in Glims! Indien met PrikPunt wordt afgesproken om toch de bloedafname te doen (incidenteel), dan 1 paarse EDTA en 1 RoodGel5 prikken. Deze buizen voorzien van voorletter(s), volledige naam en geb. datum. Prikaccident bij medewerker van MST/ZGT: Wel aanvragen in Glims, zie bovenstaande Aanvraagcode. Aanvragend arts is bedrijfsarts MST of ZGT. Contact gaat dan automatisch goed. Aanvraag Spoed?: transport met Kamphuis Koeriers, zie document 02 Transport, van Monsterlogistiek naar externe instanties.
Delen: