Algemeen
Omschrijving: Oxaalzuur
Synoniemen: Oxalaat
Frequentie: Binnen 2 weken bekend
Eenheid: -
Cito aanvraagbaar: nee
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: Bloed
Afname buis: Groen6
Minimum afnamevolume: -
Afnamecondities: op ijs afnemen
Opmerking afname: Afname alleen mogelijk op de afnamelaboratoria ZGT, Almelo en MST, Enschede
Verzendadres
Organisatie: Univ. Medisch Centrum Groningen
Afdeling: Afd. Laboratoriumgeneeskunde, CMC-4
Werkplek: t.a.v. Centrale Monsterontvangst, EA20
Adres: Postbus 30.001
Postcode: 9700 RB
Plaats: Groningen
Contactpersoon: Prof.dr.I.P.Kema
Telefoon: 050-3612293
Delen: