Algemeen
Omschrijving: Osmolaliteit Pleuravocht
Synoniemen: Osmolaliteit Pleuravocht, soortelijk gewicht
Frequentie: Dagelijks
Eenheid: mosmol/kg
Cito aanvraagbaar: ja
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: Pleuravocht
Afname buis: Groen4
Minimum afnamevolume: 1 ml
Afnamecondities: -
Opmerking afname: Afname door arts
Delen: