Algemeen
Omschrijving: IGFBP-3
Synoniemen: Insulin-like groth factor binding protein 3
Frequentie: 1 keer per week
Eenheid: -
Cito aanvraagbaar: nee
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: Bloed
Afname buis: RoodGel3.5
Minimum afnamevolume: 3 ml
Afnamecondities: -
Opmerking afname: -
Delen: